CHỌN SETTINGS

BẬT UNKNOWS SOURCES

CÀI ĐẶT – INSTALL

ICON ỨNG DỤNG
SỬ DỤNG
CHỌN ALLOW ĐỂ CHO PHÉP TRUY CẬP NHẬN THÔNG BÁO


VÀO CÀI ĐẶT CHỌN LOẠI XE NHẬN THÔNG BÁO

CHECK VÀO LOẠI XE NHẬN CHỞ HÀNG